Dokumentų valdymo paslaptys

Dokumentų valdymas (www.dokas.lt) Kas tai yra Dokumentų valdymas? Remiantis oficialiomis taisyklėmis: „Dokumentų valdymas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis, kuri apima dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.“ Kitaip sakant, dokumentų valdymas yra įstaigos, įmonės ar kito ūkio subjekto veiklos vykdymas, atspindint veiklos vykdymo …