Informacija. Siekiate itin gerų rezultatų paieškos sistemose? Siūlome mokamą paslaugą - straipsnių talpinimas aukštą Google PageRank turinčiose svetainėse. Plačiau skaitykite čia.

Author Archives: rusliux

Dieviškas stuburo išgydymas

Tradiciniai gydytojai gali turėti garsiausių pasaulio universitetų išduotus diplomus, tačiau rožes ir panašius susirgimus išgydo paprasčiausios kaimo aukštojo mokslo neragavusios moterėlės. Tai yra kur kas daugiau nei diplomai – tai yra dieviškosios dvasinio lygmens žinios, dabar kol kas dar, daugeliu atveju, Lietuvoje nepripažįstamos oficialiosios medicinos bei mūsų valdžios. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie gydytojus, besispecializuojančius „gydyti“ stuburą. Kaip parodė tokių diplomuotų medikų praktika – vienareikšmiškai galime teigti, jog visame pasaulyje gydytojai stuburo, kaip ir daugelį suo juo susijusių ligų, išgydyti negali. Daug procedūrų, nervų, daug sugaišto laiko, skausmo, nemenka suma  išleistų pinigų o priežastys, dėl kurių yra problemų su stuburu, lieka nepašalintos!!! Tik „švelniai glaistoma“ pati pasekmė!!! Todėl teigiamas stuburo „gydymo“ rezultatas yra labai jau trumpalaikis ir, galiausiai, galima sakyti, lygus labai jau menkam rezultatui…  NORINT IŠGYDYTI STUBURĄ BEI DAUGELĮ SU JUO SUSIJUSIŲ LIGŲ /žr. lentelę/, REIKIA PAŠALINTI PAČIĄ STUBURO SUSIRGIMO PRIEŽASTĮ! NE PASEKMES, BET PAGRINDINĘ PRIEŽASTĮ! Ir štai kuris laikas  Lietuvoje jau yra tokia galimybė – yra žmogus, turintis tokią dieviškąją dovaną. Tai  gydovas ŠOGUN /JURGIS PURLYS/. Per jį ir vyksta dieviškasis kūno ištiesinimas. TIK PER VIENĄ VIENINTELĮ SEANSĄ PANAIKINAMA  PRIEŽASTIS DĖL KURIOS BUVO PROBLEMŲ SU STUBURU. Panaikinamos daugelio ligų užuomazgos, o įsisenėjusioms ligoms duodamas postūmis pradėti trauktis. Gydymo seansas yra visiškai neskausmingas, dar gi atvirkščiai, suteikiantis optimizmo ir ramybės. Daugiau nei 70% visų suaugusiųjų o taip pat ir daugelis vaikų bei paauglių kenčia dėl judėjimo sutrikimų – sutrinka kraujotaka ir tai atveda prie įvairių negalavimų. Stuburo nervai užspaudžiami, energijos tekėjimas sutrikdomas, čakros (energetiniai centrai) blokuojamos ir to pasekoje žmogus suserga.

Štai keletas simptomų, kuriuos galima efektyviai pašalinti atlikus Dieviškojo stuburo ištiesinimo seansą: skausmai nugaroje; stuburo išvarža; skoliozė; išeminė liga; dubens iškrypimai, kojų ilgio skirtumas, skausmai petyje, skausmai keliuose, kelio sąnarių artrozė, kaklo kreivumas; dubens sąnarių artrozė; pečių ir rankų sindromai; aukštas kraujospūdis (priklausomai nuo simptomatikos); galvos skausmai, migrenos; Bechterevo liga; skausmai raumenyse;  sportinės traumos; ūžesys ausyse; širdies ritmo sutrikimai;  kvėpavimo sutrikimai, astma; klausos sutrikimai;  avarijų pasekmės…

 

KAIPGI IŠ TIKRO VYKSTA IŠGIJIMAS?

 

     DIEVIŠKĄJĮ STUBURO IŠTIESINIMĄ ATLIEKA LORDAS SANANDA (JĖZUS KRISTUS). Seanso pradžioje atveriamos viršugalvyje esanti 7-oji  ir virš galvos esanti Alfa čakros, kuriomis pradeda tekėti Kristaus energija. Toliau ši energija teka šviesos kanalu palei stuburą ir jį ištiesina. Tuo metu naikinama daugelis struktūrų, kurios jau nebereikalingos žmogui. Tai gan senos struktūros, tokios, kaip pergyventos traumos ir šokai, įsitvirtinę energetinėje sistemoje ir užblokavę stuburą. Toliau šalinami destruktyvūs-negatyvūs minčių modeliai, tam, jog kiekvienas atskiras žmogus galėtų ilgiau gyventi taikoje ir meilėje. Kas dar vyksta stuburo tiesinimo metu? Atpalaiduojami nugaros raumenys, stuburas išsitiesina, šalinamas dubens ir menčių kreivumas o tuo pačiu kojų ilgio skirtumas. Dieviškasis stuburo ištiesinimas su šia Kristaus meilės energija atliekamas per keletą sekundžių be jokių simbolių ar mantrų. Jis neapsiriboja vien tik stuburu, o veikia visą organizmą su visais jo eteriniais kūnais. Teisingai išlygintas stuburas – tai pagrindas pasveikimui. Dabar  vėl yra galimybė daugumoje atvejų ištiesinti stuburą be fizinio kontakto arba keičiant griaučius, o tik dėka senos kuriančiosios jėgos vieno vienintelio seanso metu. Ištiesinimo efektas mūsų materialaus laikmečio metu atrodo kaip stebuklas. Dieviškasis kūno ištiesinimas šios energijos pagalba atliekamas per sekundes naudojant tik dieviškąją meilę. Štai todėl šis būdas yra visaapimantis, jis neapsiriboja vien tik stuburu, o veikia visą žmogų su visais jo „nematomais“ eteriniais kūnais. Todėl čia ypač tinka posakis: „Sveikame kūne –  sveika dvasia ir atvirkščiai“. Pasibaigus dieviškajam ištiesinimui, iš esmės stuburui toliau tvarkyti jau nebereikės vaistų, reabilitacijų, sanatorijų ir pan…

Jei tyrinėti stuburą iš subtiliųjų materijų stebėjimo taško, tai jo funkcija dar yra ir kaupti mūsų prisiminimus. Jis – nebylus nepaaiškinamų konfliktų liudytojas. Tai tęsiasi iki to laiko, iki kol jis jau nebegalės būti nebyliu liudytoju ir nepradės skausmais atkreipti dėmesį į save. Jeigu mes suvokiam, jog visi „mūsų“ kūno energetiniai centrai (čakros), vidaus sekrecijos liaukos bei organai susiję su stuburu, tai mes suprasime, kaip svarbu, jog stuburas liktų sveikas. Kviečiu išsilaisvinti nuo to svorio, kuris verčia lenktis mūsų nugarai. Savo laiku daugelis dalykų pasikeis – tame tarpe, atėjus tam tikram laikui, ir mes patys. O toliau… Tik nuo mūsų pačių priklausys, ar mes vėl džiaugsimės gyvenimu…  IR NESVARBU, KOKIA LIGA ŽMOGUS BESIRGTŲ, VIENAS IŠ PIRMŲJŲ GYDYMO ETAPŲ YRA VISIŠKAS STUBURO SUTVARKYMAS!!!

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis – akcijas. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkst. litų. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip.

Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku. Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.

Bendrovės steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys. Bendrovė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

UAB steigimas

Terminas:
UAB steigimas atliekamas per 6-7 darbo dienas.

Išlaidos:
1. 250 Lt mūsų paslaugos (Jei steigėjas yra juridinis asmuo, kaina yra 350 Lt);
2. 350 Lt notaro mokestis (Gali svyruoti priklausomai nuo notaro atliekamų darbų apimties);
3. 198 Lt Registrų centro mokestis;
4. 56 Lt laikinojo UAB vardo rezervavimas Registrų centre (Jei UAB vardą rezervuosime mes, kaina – 100 Lt).

Mūsų paslaugos:
1. profesionaliai konsultuojame UAB steigimo klausimais;
2. parengiame UAB steigimo dokumentus;
3. atstovaujame pas notarą ir Registrų centre.

Privalomi UAB steigimo dokumentai ir kita informacija:
1. steigimo sutartis (jeigu UAB steigia daugiau negu vienas asmuo) arba steigimo aktas (jei UAB steigia vienas asmuo);
2. steigėjų (akcininkų) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
3. jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, bei juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
4. steigiamos bendrovės pavadinimas;
5. UAB buveinės adresas. Reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei (jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas; jei savininkas yra juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas; jei patalpos yra įkeistos – banko, kuriam tos patalpos yra įkeistos, sutikimas; jei UAB buveinė bus registruojama vienam iš steigėjų nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą užtenka pateikti asmens dokumentą);
6. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;
7. bendrovės įstatinio kapitalo dydis (minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis – 10 tūkst. Lt);
8. akcijos nominali vertė, emisijos kaina;
9. akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
10. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
11. kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;
12. nepiniginis įnašas ir jo vertė, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;
13. steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai;
14. steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka;
15. steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
16. sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
17. pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
18. steigimo sutarties sudarymo data.
19. steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
20. sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
21. pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
22. steigimo sutarties sudarymo data.

Jei steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai reikės pateikti:
1. išrašą, patvirtinantį, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
2. pateikti dokumentai turi būti patvirtinti notariškai ir pažyma Apostille.

Steigėjo veiksmai:
1. atidaryti steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
2. atvykti pas notarą pasirašyti UAB steigimo dokumentus.

Įsteigus įmonę, siūlome:
1. Vadovo įdarbinimas
2. PVM registracija
3. Antspaudo gamyba
4. Banko sąskaitos keitimas
5. Registracija mokesčių inspekcijoje (VMI)

Jums padėsime:
1. Įregistruoti įmonę VMI – 120 Lt
2. Įdarbinti vadovą – 120 Lt
3. Įregistruoti įmonę PVM mokėtoją – 290 Lt

Mūsų pasiūlymas
1.Konfidencialumo susitarimas prie darbo sutarties
2.Susitarimas su darbuotoju dėl draudimo konkuruoti
3.Nuomos sutartis (patalpų, automobilio, kt.)
4.Akcininko paskola įmonei (sutartis)

Sutarties parengimo kaina -120 Lt, kainos nurodytos be PVM

Reklama internete

Ar Jūs galvojote apie tai, kad po kelių metų įmonės, kurios neturi internetinės svetainės, rizikuoja likti visiškai be klientų? Kiekviena rimta įmonė turi svetainę internete, kurioje yra unikalūs tekstai, straipsniai, pastraipos ir t.t. Bet šito tikrai neužtenka!

Maža turėti internetinę svetainę su gražiu dizainu, su unikaliais tekstais. Reikia aprūpinti svetainę lankytojais. Ir tai turėtų būti ne tik lankytojai, tai turi būti vartotojai, norintys tapti Jūsų klientais.
Reklamos internete uždavinys aprūpinti reikiamu kiekiu lankytojų Jūsų svetainę.

Pritraukti potencialių klientų padeda kontekstinė reklama, paieškos optimizacija (SEO), reklaminių skydelių reklama, reklama socialiniuose tinkluose. Tai kokius reklamos įrankius pasirinkti? Kas būtent tiktų Jums?

Kontekstinė reklama
Skelbimai kontekstinės reklamos rodomos paieškos sistemose. Be to, jas mato tik tie vartotojai, kurie įvedė paieškos laukelyje raktinį žodį, kuris susieti su skelbimais. Jokių parodymų ne suinteresuotiems žmonėms. Ir už pačius parodymus mokėti nereikia. Reklamos užsakovas moka tik už paspaudimus – už perėjimus iš reklaminio skelbimo į svetainę. Kontekstinė reklama turi maksimaliai lanksčius nustatymus, maksimalias galimybes sekti efektyvumą reklaminės kompanijos biudžeto kontrolę. Be to, biudžetas gali būti visai nedidelis. Dar vienas pliusas kontekstinės reklamos, ji pradeda veikti ir iš kart po paleidimo atveda unikalius lankytojus į svetainę.

Kontekstinė reklama ir paieškos optimizacija Jums tinka jei potencialūs klientai jau žino apie Jūsų prekes, paslaugas, produktus, kuriuos Jūs siūlote, o tai reiškia, kad jų ieško internete.

Paieškos optimizacija (SEO)
Sudaro kompleksą darbų, kurie iškelia paieškos topuose Jūsų svetainę. Tai pakankamai senas būdas išpopuliarinti svetainę. Dažniausiai SEO reikalauja daug rimtesnių darbo įdėjimų nei kontekstinė reklama. Efektas nuo paieškos optimizavimo nebus toks milijoninis kaip nuo kontekstinės reklamos, už tai jis ilgalaikis (tuo tarpu kontekstinė reklama baigia veikti kai tik pasibaigia pinigai sąskaitoje).

Reklaminių skydelių reklama
Jei dar tik formuojasi paklausa Jūsų prekėms ar paslaugoms ir potencialūs klientai mažai ką apie tai žino, Jums greičiausiai tiks reklaminių skydelių reklama. Gražūs reklaminiai skydeliai, statiniai arba animuoti, patalpinti populiariose svetainėse – idealus variantas skatinti naujas prekes, paslaugas, brendus ar specialius pasiūlymus, akcijas. Jeigu Jūsų prekių, paslaugų ganėtinai siauras ratas unikalios auditorijos, turi prasmės talpinti reklaminius skydelis panašios tematikos svetainėse, kur greičiausiai apsilanko Jūsų potencialūs klientai. Masiniams produktams galima pasirinkti reklamos platformas su didesniu lankomumu.

Reklama socialiniuose tinkluose
Socialiniai tinklai suteikia masę galimybių, pasirenkant auditoriją Jūsų reklamai. Pavyzdžiui, jei Jūs norite rodyti savo reklamines medžiagas tik merginoms 18-30 metų, gyvenančioms Vilniaus centre, tikslinė reklama socialiniuose tinkluose suteikia tokią galimybę. Jūs galite pasirinkti auditoriją pagal amžių, lytį, pomėgius ir kitus parametrus. Reklamos užsakovas moka tik už reklaminio skelbimo paspaudimus kaip ir kontekstinėje reklamoje.